Jo Anmälan om hur isolering används som straff mot barn

JO –Anmälan Myndighet och/eller tjänsteman anmälan riktar sig mot. OBS. Svaret 09-07-06 )med kommentar finns längre ned på sidan. Statens Institutionsstyrelse/Generaldirektören. PÅ vilket sätt anser ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt. Jag anser att detta är en skandal av stora mått. Att idag år 2009 i Sverige där man låser in barn i celler är … Läs mer

Vad som förekommer idag då det gäller den generella barn och ungdomsvården.

Här under kan man läsa om vad som förekommer idag då det gäller den generella barn och ungdomsvården. Exemplen  här kommer ifrån HVB-Hem men finns säkerligen även inom den sk generella familjevården. Insynen i hemmen är oftast minimala med oanmälda besök så att de som har detta som försörjning kan städa undan missförhållanden så att … Läs mer