Därför finns jag åter med i Riksförbundet Samhällets Styvbarn.

Efter att medverkat till föreningen Samhällets Styvbarns födelse den 20 Mars  år 2004 är jag åter tillbaka i föreningens styrelse som grundlade sin verksamhet  på det fd barnhemmet Vidkärr i Göteborg.Jag har under åren kritiserat föreningen och övrig föreningsverksamhet då det gäller verksamhet som bedrivs då det gäller den gångna vanvården för den extremism som … Läs mer