Till Finlands Regering / President .

Uppmaning och krav om barnhems kränkningar i Finland under åren 1950-1960-1970 Men anledning av att den svenska regeringen kommer att besluta om undersökning hur barnhemsbarns förhållanden var på barnhemmen i Sverige under 50-60-70 talet kräver kräver jag att Regeringen även i Finland förutsättningslöst prövar frågan. Det finns idag tydliga bevis som styrker att även i … Läs mer